Skoler vedk. 2

Samlinger knyttet til Skoler vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0046
 • ubb-ms-0047
 • ubb-ms-0076
 • ubb-ms-0143
 • ubb-ms-0152
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0402
 • ubb-ms-0404
 • ubb-ms-0486

Bøye Kattevold

Um skula i Vang, Hurom og Øye : 1830-1885 av lærar Bøye Kattevold

Skoler vedk., Skolevesen

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Prester, Skoler vedk., Tale, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Fordømmelse, Visitasjon