Fiskeri 107


Protokol for juryens 1ste klasse, 2ste afd. (Fangst og præpareringsredskaber).

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryens 1ste klasse 2den afd. (Baade, fartøier, modeller og tegninger).

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryens 1ste klasse, 3die afd. (Haandværker og fabrikarbeide).

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryens 2den klasse, 1ste afd. (Produkter)

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryens 2den klasse, 2den afd. (Produkter)

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryen, udskuds-comiteen nr. 1.

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Protokol for juryen, udskuds-comiteen nr. 2.

1800-tallet, Bergen, Utstilling, Fiskeri, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 1

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 2

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 3

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 4

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 5

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 6

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 7

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 8

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 9

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 16

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 11

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 12

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 13

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 14

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 15

1777

1700-tallet, Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Avskrift av ”Oldermandskabet (paa Bryggen).

1800-tallet, Bergen, Fiske, Fiskeri, Fiskehandel, Handel, Fiskerier vedk.

Bjørn Helland-Hansen

Notater fra "Amelia". Kaptein Knud Waage.

Havforskning, Feltarbeid, Fiskeri, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Fiskerijournal.

Havforskning, Feltarbeid, Fiskeri, Feltbok

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Oppfinnelser, Fiskeri

Ukjent

Lofotfiskets historie.

Fiskeri

Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; L. Guénot

Naturen. Nr. 9, September 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Geologi, Fysiologi, Hvalbestand, Fiskeri

Ukjent

Lofotfiskets historie.

Fiskeri

Thomas Christian Thomassen; Hans Geelmuyden; Jørgen Brunchorst; Jacob Sparre Schneider; Peter Annæus Øyen; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr. 5, Mai 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Medisin, Nekrologer, Fiskeri, Kalender

Jacob Johan Adolf Appelløf

Om laksens udvikling.

Fiskeri

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Jacob Johan Adolf Appelløf; Otto N. Witt; Augustin Bistrzycki; Otto Lehmann

Naturen. Nr. 4, April 1891, 15de. Aargang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Kjemi, Medisin, Fiskeri, Tekstil

Jacob Johan Adolf Appelløf

Fisker, som aander ved lunger.

Fiskeri

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Jørgen Brunchorst; Yves Delage; Ole Nordgaard; Felix von Thümen; Heinrich Theen

Naturen. Nr. 6-7, Juni - Juli 1892, 16de. Aargang

Ornitologi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Kjemi, Fysiologi, Geofysikk, Fiskeri

Ole Nordgaard

Lidt om de nordamerikanske fiskeriundersøgelser.

Fiskeri

Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Otto N. Witt; O. J. Lie-Pettersen; Sophus Torup; Ernst Krause; Otto Vogel

Naturen. Nr.4-5 April - Mai 1896, 20de aargang

Zoologi, Geologi, Kjemi, Medisin, Entomologi, Fiskeri

F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Andor Hoel; G. Holste; Gustav Zacher-Hamburg; A. Deninger; Heinr. Vogel

Naturen. Nr. 1-2, Januar - Februar 1897, 21de. Aargang

Astronomi, Kjemi, Fiskeri, Mat, Parfymeri, Odontologi, Silk

Mere om aalens udvikling.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg; James Alexandersønn Grieg; Hagbart Magnus; Knut Dahl; Carl Fredrik Kolderup

Naturen. Nr. 3, Mars 1897, 21de. Aargang

Zoologi, Biologi, Antropologi, Fiskeri

James Alexandersønn Grieg

Brygdefangsten.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; Otto N. Witt; Ole Nordgaard; O. J. Lie-Pettersen; A. Bauer

Naturen. Nr. 10, Oktober 1897, 21de. Aargang

Astronomi, Botanikk, Medisin, Entomologi, Fiskeri, Fugler

Ole Nordgaard

Misbruk af torskegarn.

Fiskeri

Otto Petterson

Fra den internationale fiskerikonferense i Stocholm.

Fiskeri

Henry Ette

Grønlandssælen og fangsten paa den.

Fiskeri

Ole Nordgaard

Snorre Sturlason og de norske fiskerier.

Fiskeri

Jens Fredrik Schroeter; Peter Annæus Øyen; Knut Dahl; Jens Holmboe; Ellen Gleditsch; K. Stephansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1909, 33te aargang

Astronomi, Kjemi, Meteorologi, Fiskeri

Knut Dahl

Vor kundskab om aalens forplanting og vandringer.

Fiskeri

Haakon Shetelig; Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Jens Fredrik Schroeter; Jonas Rein Landmark; Jens Holmboe; Eugen Jørgensen; Carl Emil Hansen Ostenfeld; Kr. Irgens; Iver L. Sellæg

Naturen. Nr. 2, Februar 1909, 33te aargang

Astronomi, Botanikk, Biologi, Jubileum, Fiskeri

Leonhard Hess Stejneger

Røiren og den skotsk-norske landbro.

Fiskeri

Henrik Mohn; Peter Annæus Øyen; Johan Hjort; Hjalmar Broch; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 3-4, Mars-April 1911, 35te aargang

Zoologi, Marinbiologi, Meteorologi, Oseanografi, Fiskeri