Separator 6


Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Melkespann, Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr, bl. A. separator hos Manger Meieri]

1925-05-10

Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri ca. 1925]

Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

Meieri, Meierier, Separator