Steinbord 2


Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Mann, Ås, Steinbord

Ralph L. Wilson

Landophold Vindenæs sommeren 1924. Rømmekolle spises paa Boga, St. Hanshaugen

Kvinne, Sommer, Familie og slekt, Sommerkjole, Jente, Bord, Steinbenk, Steinbord, Rømmekolle