Isbar 4


Norvin Reklamefoto

Hollywood Isbar

1959-09-23

Interiør, Taklampe, Krakk, Disk, Isbar

Norvin Reklamefoto

Hollywood Isbar

1959-09-23

Interiør, Reklame, Taklampe, Krakk, Disk, Isbar

Egill Reimers

Olav Kyrresgt 31

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, 35 mm, Eksteriør, Isbar

Egill Reimers

Olav Kyrresgt 31

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, 35 mm, Brostein, Eksteriør, Isbar