Stilebøker og forelæsningshefter i tiden 1823 – 33 for Carl Nic. Stoud Platou 0

Samlinger knyttet til Stilebøker og forelæsningshefter i tiden 1823 – 33 for Carl Nic. Stoud Platou

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0392