Agentur og kommisjonsforretning 37


Ukjent

Engens Meieri

Murhus, Eksteriør, Meieriutsalg, Agentur og kommisjonsforretning

Atelier KK

[Interiør fra United Lumber & Veneer Co. A/S]

Reklameskilt, Dør, Tre- og papirindustri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Stueinteriør, panel fra United Lumber & Veneer Co.]

Bord, Stol, Stue, rom, Taklampe, Tre- og papirindustri, Skatoll, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Interiør, vegg- og takpanel fra United Lumber & Veneer Co.]

Taklampe, Tre- og papirindustri, Speil, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co. A/S]

Dør, Helletak, Tre- og papirindustri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co. A/S]

Stue, rom, Reklameskilt, Tre- og papirindustri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co.]

Stue, rom, Reklameskilt, Tre- og papirindustri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co.]

Bord, Stol, Stue, rom, Tre- og papirindustri, Tapet, Speil, Agentur og kommisjonsforretning, Sofa, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co.]

Bord, Stue, rom, Vase, Taklampe, Tre- og papirindustri, Agentur og kommisjonsforretning, Rottingstol, Agentur- & kommisjonsforretninger, Rottingsofa, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Produkter fra United Lumber & Veneer Co.]

Bord, Stol, Stue, rom, Tre- og papirindustri, Skatoll, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Panel, Trævarefabrikker

Atelier KK

[Strandgaten 54]

Personbil, Gate, Brostein, Vindu, Manufakturhandel, Agentur og kommisjonsforretning, Rørlegger, Agentur- & kommisjonsforretninger, Manufakturforretninger, Rørlæggere

Atelier KK

[Strandgaten 54]

Gate, Brostein, Vindu, Agentur og kommisjonsforretning, Pilaster, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Foto av diverse tanker/kummer. Tankene er merket Landsøl]

Bryggeri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Foto av tanker. Tankene merket Landsøl.]

Bryggeri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Foto av tanker. Tankene merket Landsøl.]

Bryggeri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Foto av tanker.Tankene merket Landsøl.]

Bryggeri, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Benker på trelastlager eller verksted]

1925-03-07

Benk, Verksted, Lager, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Benker på trelastlager/verksted]

1925-03-06

Benk, Verksted, Lager, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Reklame eller avertissement "Blusemagasinet Nygårdsgaten 15]

Reklame, Konfeksjonsforretning, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Damekonfektion

Atelier KK

[Reklame "Assurer mot innbruddstyveri i Norden" Thor Thorsen Assuranceforretning]

Reklame, Forsikringsselskap, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Assuranceagenter og direktører

Atelier KK

[Reklame "Bergens Skotøimagazin A/S"]

Reklame, Skohandel, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Skomakere - skotøiforretninger

Atelier KK

[Reklame, Elekstrisk utstyr - støvsugerforretningen Lux A/S]

Reklame, Elektrisk forretning, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Elektriske forretninger

Atelier KK

[Parti av Øvregaten 21]

Forsikringsselskap, Vindu, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Assuranceselskaper, Mæglere, Meglerforretning

Atelier KK

[Arbeid med kantstein på nye fortau i Christies gate 1927. Tre arbeidere]

Arbeider, Hest, Gate, Tre, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Fortau med hellestein i Olav Kyrres gate]

Kvinne, Barnevogn, Gate, Mann, Steinhelle, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør med skifer- eller steingulv; trolig Telegrafbygningen]

Benk, Skranke, Fotospøkelse, Agentur og kommisjonsforretning, Telefonselskap, Steinfliser, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør med skifer- eller steingulv; trolig i Telegrafbygningen]

Benk, Skranke, Agentur og kommisjonsforretning, Telefonselskap, Steinfliser, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør, trappeoppgang. Gulv med steinfliser]

Trapp, Agentur og kommisjonsforretning, Steinfliser, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Kantstein på nytt fortau]

Gate, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Fortau med steinheller i Olav Kyrres gate]

Gate, Steinhelle, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør, trappeoppgang. Gulv med steinfliser]

1927-11-01

Dør, Trapp, Agentur og kommisjonsforretning, Gelender, Steinfliser, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør, trolig fra meieri. Stort rom med steingulv og mange melkespann]

Melkespann, Agentur og kommisjonsforretning, Steinfliser, Meieri, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Arbeid med kantstein på nye fortau i Christies gate. Tre arbeidere]

Arbeider, Gate, Mann, Tre, Fortau, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør, trappeoppgang. Gulv med steinfliser]

Trapp, Agentur og kommisjonsforretning, Steinfliser, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Interiør, inngangshall eller korridor. Gulv med steinfliser]

Dør, Vindu, Agentur og kommisjonsforretning, Steinfliser, Korridor, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Utstillingsvindu med Kronprins Olav-sigaretter]

Tobakkhandel, Vindu, Agentur og kommisjonsforretning, Agentur- & kommisjonsforretninger, Cigar- & tobaksforretninger

Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hest, Yrkesklær, Gate, Mann, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel