Eksamen 1


Lyder Christian Sagen; Bergens realskole

Sang af Eleverne i Bergens Realskole, den 31te Marts 1824, ved Høitideligheden efter den offentlige Examen

1800-tallet, Sang, Eksamen