Melk 5


Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Tobakkspipe, Ål, Melk, Regnskap, Billett, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Papir

Bjørn Helland-Hansen; Torbjørn Gaarder; August Brinkmann jr.; Hans Tambs-Lyche; Anders Kvale; Harald Egenes Lund; Jakob Naustdal; Miranda Bødtker

Naturen. Nr. 3, Mars 1942, 66. årgang

Meteorologi, Medisin, Arkeologi, Ernæringsvitenskap, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Melk

August Brinkmann jr.

Om melkekjertler, melkesekresjon og melkens betydning for det nyfødte individ

Medisin, Ernæringsvitenskap, Melk

Torbjørn Gaarder; Håkon Mosby; August Brinkmann jr.; I. Undås; Svein Haftorn

Naturen. Nr. 4, April 1942, 66. årgang

Geologi, Meteorologi, Ernæringsvitenskap, Medisin, Melk, Fossil

Martin Cecilius August Brinkmann

Om melkekjertler, melkesekresjon og melkens betydning for det nyfødte individ

Medisin, Ernæringsvitenskap, Melk