Smed 25


Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B. Knøsesmuget opp til venstre.]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør og innredning, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie, Verksted

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

[Smug Kg Oscarsgt - Hollendergaten v/Korskirken. Hesteskoing]

1963-02-22

Hest, Gate, Mann, Smed, Personbil, Hestekjerre

Gustav Brosing

[Hesteskoing v/ Korskirken]

Hest, By- og småsteder, Kirke, Mann, Lastebil, Smed, Hestekjerre, Striesekk

Gustav Brosing

Hesteskoing ved Korskirken

Hest, By- og småsteder, Smed, Brostein

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør, Yrkesklær

Gustav Brosing

Holbergsalmenning 5. "Smedeskilt"

Smed, Reklameskilt

Ukjent

Mann, Spelemann, Smed, Felespiller, Fele, Hardingfele, Felemaker, Mekaniker

Ukjent

[Smed Gunnar Flood på Nygård 1895, med svenner]

Arbeider, Mann, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Emanuel Nielsen

[Hilmers smeder i Elsero]

Arbeider, Mann, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Smed, Smie, Yrkesklær, Slegge, Ambolt

Ukjent

[Smed]

Mann, Smed, Smie, Verksted

Sven Larsen

Strandgaten, Egersund

Postkort, Gate, Bolighus, Gutt, Trehusbebyggelse by, Smed, Barnevogn

Atelier KK

[11 tapper med gjenger (dobbelskruer) på begge sider]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[11 tapper med gjenger i ene enden]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Diverse metall-gjenstander]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Detalj av maskin, Wagner - Reutlingen]

Smed, Verkstedsmaskin, Smedforretninger

Atelier KK

[Mann med elektrisk boremaskin]

Mann, Smed, Smedforretninger