Smed 34


Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B. Knøsesmuget opp til venstre.]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør, Verksted, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

[Smug Kg Oscarsgt - Hollendergaten v/Korskirken. Hesteskoing]

1963-02-22

Personbil, Hest, Gate, Hestekjerre, Mann, Smed

Gustav Brosing

[Hesteskoing v/ Korskirken]

Kirke, By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Mann, Lastebil, Smed, Striesekk

Gustav Brosing

Hesteskoing ved Korskirken

By- og småsteder, Hest, Smed, Brostein

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør

Gustav Brosing

Holbergsalmenning 5. "Smedeskilt"

Reklameskilt, Smed

Ukjent

Mann, Spelemann, Hardingfele, Smed, Felespiller, Fele, Felemaker, Mekaniker

Ukjent

[Smed Gunnar Flood på Nygård 1895, med svenner]

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Smed, Verktøy, Slegge

Emanuel Nielsen

[Hilmers smeder i Elsero]

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Smed, Verktøy, Slegge

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Yrkesklær, Mann, Smed, Smie, Slegge, Ambolt

Ukjent

[Smed]

Mann, Verksted, Smed, Smie

Johan Alfred Orning Isdahl

[Pressing av stål]

Arbeider, Mann, Maskin, Smed

Sven Larsen

Strandgaten, Egersund

Postkort, Barnevogn, Bolighus, Gate, Gutt, Trehusbebyggelse by, Smed

Gunnar Haaland

Jebel Tayu, Northern Darfur.

Mann, Feltarbeid, Industri og Håndverk, Arkeologi, Fargefotografi, Gruvedrift, Sosialantropologi, Forskning, Smed

Randi Haaland

Toumra village, Northern Darfur.

Mann, Feltarbeid, Industri og Håndverk, Arkeologi, Fargefotografi, Sosialantropologi, Forskning, Smed, Ovn

Gunnar Haaland

The mining area of Jebel Tayu, Northern Darfur.

Mann, Feltarbeid, Industri og Håndverk, Arkeologi, Fargefotografi, Gruvedrift, Sosialantropologi, Forskning, Smed

Randi Haaland

Kutum, Northern Darfur.

Mann, Feltarbeid, Industri og Håndverk, Arkeologi, Sosialantropologi, Forskning, Smed

Atelier KK

[11 tapper med gjenger (dobbelskruer) på begge sider]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[11 tapper med gjenger i ene enden]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Diverse metall-gjenstander]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Detalj av maskin, Wagner - Reutlingen]

Smed, Verkstedsmaskin, Smedforretninger

Atelier KK

[Mann med elektrisk boremaskin]

Mann, Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Utstilling, Oppdragsfoto, Smed, Glassmonter, Pyntegjenstander

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Slegge, Ambolt

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Slegge, Ambolt

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Ovn, Slegge, Ambolt