Legemidler 2


Nikka Vonen

Søndfjordske Viser og Sagn optegnede af Nikka Vonen.

Vise, Legemidler, Ordspråk, Gåte, Bumerker

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sykdom, Sjøfartsmedisin, Legemidler