Legemidler 2


Nikka Vonen

Søndfjordske Viser og Sagn optegnede af Nikka Vonen.

Vise, Legemidler, Ordspråk, Gåte, Bumerker

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Sykdom, Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sjøfartsmedisin, Legemidler