Dikter 34


Ernest Rude

[Nordahl Grieg]

Studioportrett, Dikter, Forfatter

[Per Bremer, lærer og visedikter, og hustru]

Lærer, Dikter, Ektepar, Parportrett

Ukjent

[Per Bremer, lærer og visedikter]

Mannsportrett, Lærer, Dikter, Bart

Johan H. Nerbøvik

Lars Kinsarvik

Mannsportrett, Visittkortfotografi, Mann, Dikter, Spelemann, Treskjærer

Arne Bjørndal

Ivar Kårdal

Mann, Dikter, Bonde

Arne Bjørndal

Ivar Kårdal

Mann, Dikter, Bonde

Arne Bjørndal

Mann, Dikter, Bonde

Ukjent

Mann, Dikter, Bonde

Ukjent

Mann, Dikter, Bonde

Arne Bjørndal

Mann, Dikter, Bonde

Ukjent

Mann, Dikter, Bonde

Ukjent

Mann, Dikter, Bonde

Ukjent

Olav Nygard

Mannsportrett, Mann, Dikter, Dress, Herrehatt

Ukjent

Peder Larsson Rolland

Mannsportrett, Mann, Dikter, Bokhandler

Ukjent

Peder Larsson Rolland

Kvinnebunad, Dikter, Bokhandler, Sønn og mor

Ukjent

Olav Sande

Politiker, Mannsportrett, Mann, Lærer, Dikter, Komponist, Dress

Ukjent

[Johannes Olsen Veseth, stortingsmann og lensmann. Haus. Visedikter]

Dikter, Stortingsrepresentant, Lensmann

Christian Bøbak

[Herman Wildenvey]

Briller, Mannsportrett, Studioportrett, Mann, Dikter

Christian Bøbak

[Herman Wildenvey]

Briller, Mannsportrett, Studioportrett, Mann, Dikter

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Knudaheio

Hytte, Dikter

Johan Cord Harmens Storjohann

Dorothea Engelbretsdatter

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Forfattere, Dikter, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m.

Ukjent

Peder L. Rolland

Mannsportrett, Visittkortfotografi, Mann, Dikter, Bokhandler

Andreas Mathias Anderssen

Sylvester Sivertson

Visittkortfotografi, Dikter, Redaktør

Andreas Mathias Anderssen

Henrik Steffens

Visittkortfotografi, Dikter, Filosof

Andreas Mathias Anderssen

Edvard Storm

Visittkortfotografi, Lærer, Dikter

Peder O. Aune

Sigvald Skavlan

Prest, Lærer, Dikter

Brødr. Larm

Sigvald Skavlan

Prest, Lærer, Dikter

Ludwik Szacinski de Ravics

Olaus Stangebye

Dikter

Andreas Mathias Anderssen

Bernt Støylen

Dikter, Biskop

Tizian

Billedkunstner, Kunstner, Kunstmaler, Dikter

Salvator Rosa

Kunstner, Kunstmaler, Dikter, Musiker

Alexandre Père Dumas

Kunstner, Dikter, Forfatter

Andreas Mathias Anderssen

Ivar Aasen

Visittkortfotografi, Mann, Dikter, Forsker

Ukjent

Johan Nordahl Brun

Kabinettfotografi, Dikter, Biskop