Dikter 34


Ernest Rude

[Nordahl Grieg]

Studioportrett, Dikter, Forfatter

[Per Bremer, lærer og visedikter, og hustru]

Lærer, Teacher, Dikter, Ektepar, Parportrett

Ukjent

[Per Bremer, lærer og visedikter]

Lærer, Teacher, Dikter, Mannsportrett, Bart

Johan H. Nerbøvik

Lars Kinsarvik

Dikter, Mann, Man, Mannsportrett, Spelemann, Visittkortfotografi, Treskjærer

Arne Bjørndal

Ivar Kårdal

Dikter, Mann, Man, Bonde

Arne Bjørndal

Ivar Kårdal

Dikter, Mann, Man, Bonde

Arne Bjørndal

Dikter, Mann, Man, Bonde

Ukjent

Dikter, Mann, Man, Bonde

Ukjent

Dikter, Mann, Man, Bonde

Arne Bjørndal

Dikter, Mann, Man, Bonde

Ukjent

Dikter, Mann, Man, Bonde

Ukjent

Dikter, Mann, Man, Bonde

Ukjent

Olav Nygard

Dikter, Mann, Man, Mannsportrett, Dress, Suit, Herrehatt

Ukjent

Peder Larsson Rolland

Dikter, Mann, Man, Mannsportrett, Bokhandler

Ukjent

Peder Larsson Rolland

Kvinnebunad, Dikter, Bokhandler, Sønn og mor

Ukjent

Olav Sande

Politiker, Lærer, Teacher, Dikter, Mann, Man, Mannsportrett, Komponist, Dress, Suit

Ukjent

[Johannes Olsen Veseth, stortingsmann og lensmann. Haus. Visedikter]

Dikter, Stortingsrepresentant, Lensmann

Christian Bøbak

[Herman Wildenvey]

Studioportrett, Briller, Dikter, Mann, Man, Mannsportrett

Christian Bøbak

[Herman Wildenvey]

Studioportrett, Briller, Dikter, Mann, Man, Mannsportrett

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Knudaheio

Dikter, Hytte

Johan Cord Harmens Storjohann

Dorothea Engelbretsdatter

Biografi, Forfattere, Dikter, Religiøse skrifter

Ukjent

Peder L. Rolland

Dikter, Mann, Man, Mannsportrett, Visittkortfotografi, Bokhandler

Andreas Mathias Anderssen

Sylvester Sivertson

Dikter, Visittkortfotografi, Redaktør

Andreas Mathias Anderssen

Henrik Steffens

Dikter, Visittkortfotografi, Filosof

Andreas Mathias Anderssen

Edvard Storm

Lærer, Teacher, Dikter, Visittkortfotografi

Peder O. Aune

Sigvald Skavlan

Prest, Lærer, Teacher, Dikter

Brødr. Larm

Sigvald Skavlan

Prest, Lærer, Teacher, Dikter

Ludwik Szacinski de Ravics

Olaus Stangebye

Dikter

Andreas Mathias Anderssen

Bernt Støylen

Dikter, Biskop

Tizian

Billedkunstner, Kunstner, Kunstmaler, Dikter

Salvator Rosa

Kunstner, Kunstmaler, Dikter, Musiker

Alexandre Père Dumas

Kunstner, Dikter, Forfatter

Andreas Mathias Anderssen

Ivar Aasen

Dikter, Mann, Man, Forsker, Visittkortfotografi

Ukjent

Johan Nordahl Brun

Dikter, Kabinettfotografi, Biskop