Trallebane 32


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Kvinne, Woman, Mann, Man, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

Einar Jønsberg Müller

[Anleggsarbeid]

Mann, Man, Anleggsarbeider, Vogn, Trallebane

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Mann, Man, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Yrkesklær, Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Landscape, Mann, Man, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning, Trallebane

Ralph L. Wilson

[Fra bygging av Storediket]

Byggeplass, Building site, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Brakker, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Skur, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Building site, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Byggeplass med arbeidere]

Byggeplass, Building site, Stige, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane

Atelier KK

Fløenbakken med dens nærmeste omgivelse

1928-01-28

Politi, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital, Vei, Byggeplass, Building site, Offentlige kontorer, Trallebane

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Man, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Man, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Man, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Kalk, Skorstein, Trallebane, Kalkbrænderier