Trallebane 33


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Kvinne, Jernbaneskinner, Mann, Trallebane, Vannkraftutbygging

Einar Jønsberg Müller

[Anleggsarbeid]

Mann, Vogn, Anleggsarbeider, Trallebane

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning, Trallebane

Ralph L. Wilson

[Fra bygging av Storediket]

Byggeplass, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Brakke, Byggeplass, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Skur, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken hvalfangststasjon]

Tønne, Hvalfangst, Trallebane, Fangststasjon

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Byggeplass med arbeidere]

Bygningsarbeider, Byggeplass, Stige, Stillas, Trallebane

Atelier KK

Fløenbakken med dens nærmeste omgivelse

1928-01-28

Politi, Vei, Oversiktsbilde, Sykehus, Byggeplass, Offentlige kontorer, Trallebane

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Kalk, Skorstein, Trallebane, Kalkbrænderier