Trallebane 32


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Kvinne, Mann, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

Einar Jønsberg Müller

[Anleggsarbeid]

Mann, Vogn, Anleggsarbeider, Trallebane

Ukjent

[Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Mann, Yrkesklær, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran, Trallebane

Ralph L. Wilson

[Fra bygging av Storediket]

Byggeplass, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Brakker, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Skur, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Sjøbod, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Byggeplass med arbeidere]

Byggeplass, Stige, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane

Atelier KK

Fløenbakken med dens nærmeste omgivelse

1928-01-28

Oversiktsbilde, Politi, Sykehus, Vei, Byggeplass, Offentlige kontorer, Trallebane

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Gruve, Kalk, Skorstein, Trallebane, Kalkbrænderier