Utløe 32


Knud Knudsen

Skjeggedalsfossen i Odde, Hardanger

Fjell, Foss, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Grønsdal i Hardanger

Fjell, Foss, Vei, Gård, Bro, Elv, Hesje, Tregjerde, Dal, Utløe

Knud Knudsen

Parti af Buerbræen i Hardanger

Fjell, Isbre, Gutt, Mørkeromstelt, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Kirke, Vei, Gård, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Tregjerde, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Trebro, Tregrind, Bekk, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Etremsvaagen).

Fjell, Fjord, Naust, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Færing, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra den Nye Vei Odde (Vefos) Hardanger

Elv, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Trebro, Elv, Stabbestein, Utløe

Knud Knudsen

Broen over Opoelven ved Vastun, Odde i Hardanger.

Fjell, Foss, Trebro, Vann, Utløe

Knud Knudsen

Parti ved Sandven, Odde i Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Vann, Åkerbruk, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Eide opover mod Vandet, Hardanger

Fjell, Vei, Gård, Trebro, Hesje, Stabbestein, Utløe

Knud Knudsen

Parti ved Skjæggedalsfossen, Hardanger.

Fjell, Vann, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger

Fjell, Foss, Elv, Utløe

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen, Odde i Hardanger

Fjell, Vei, Hest, Hestekjerre, Mann, Utløe

Knud Knudsen

Parti ved Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Parti ved Sandven i Hardanger.

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein, Stue, Utløe

Knud Knudsen

Buerbræen i Odde, Hardanger

Fjell, Isbre, Hesje, Åkerbruk, Utløe, Løpestreng

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefos, Odde i Hardanger.

Fjell, Vei, Mann, Elv, Karjol, Utløe

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefosen i Odde, Hardanger

Fjell, Vei, Mann, Utløe

Knud Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger.

Barn, Fjell, Foss, Hund, Mann, Trebro, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Parti af Vaatedalen, Nordfjord

Uthus, Husmannsplass, Dal, Utløe

Knud Knudsen

Bredskred, Odde i Hardanger

Fjell, Snøskred, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Taagen trækker bort efter et Tordenveir)

Fjell, Fjord, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Kirke, Vei, Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje, Naust, Fraktefartøy, Utløe

Knud Knudsen

Parti ved Øvstufossen, Stendsdalen i Hardanger

Foss, Vei, Gård, Gutt, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Vos

Fjell, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Odde i Hardanger (Vefos)

Fjell, Foss, Hesje, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Balestrand i Sogn

Fjord, Husmannsplass, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Broen ved Vastun, Odde i Hardanger

Fjell, Foss, Trebro, Elv, Vann, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger

Fjell, Vei, Trebro, Elv, Utløe

Knud Knudsen

Øvstuefossen i Stensdalen, Hardanger

Foss, Trebro, Utløe