Teknologi 20


Dietrichson

Dalströms Togtelegraf

Teknologi

Ukjent

Det elektriske Lys anvendt i Lægekunsten

Teknologi

Ukjent

Dampkraftens Værd

Teknologi

Henrik Mohn; Jørgen Brunchorst; Emil Christian Hansen; Alfred Burgerstein

Naturen. Nr. 2, Februar 1888, 12te. Aargang

Botanikk, Teknologi, Oseanografi

Edisons nye fonograf.

Teknologi

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Fiske, Oppfinnelser

Ukjent

Grafofonen.

Teknologi, Oppfinnelser

Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Ragnvald Knudsen

Naturen. Nr. 2, Februar 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Geologi, Medisin, Polarforskning, Teknologi, Vitenskap

F. Arentz

Mekanisk telefonering.

Teknologi

F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Emil von Marenzeller

Naturen. Nr. 8, August 1890, 14de. Aargang

Marinbiologi, Teknologi, Entomologi

F. Arentz

Fremtidens drivkraft. - Krafttransport ved trykluft.

Teknologi

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Barthold Hansteen Cranner; Marcus Hartog

Naturen. Nr. 8, August 1892, 16de. Aargang

Zoologi, Geologi, Teknologi, Nekrologer, Vulkanologi, Dampmaskin

Ukjent

Dampmaskinens historie.

Teknologi, Dampmaskin

E. Hospitalier

Telegrafering af billeder

Teknologi, Telegraf

N. Thingberg Thomsen

Aarhundredets tændstikker.

Kjemi, Teknologi

A. Falkenberg

Marsovne som elektriske centralstationer.

Teknologi

Joh. H. West

Poulsens telefonograf.

Teknologi

Kurt Arndt

Hvorledes maaler man temperaturer?

Teknologi

Ukjent

Oppfindelser i vorden.

Teknologi, Vitenskapshistorie