Kornett 2


J.L. Linde

[Guttemusikant]

Uniformslue, Korpsuniform, Kornett, Båtlue, Guttemusikant

[Musikkorps på tur 1910, Ynglingen?]

1910-06-20

Gruppeportrett, Musikkorps, Kornett