Fjellklippe 3


Jacob Blaauw Kooter

Med Solviken til Pakhoi og Tonkin Oktober 1931

Landskap, Landscape, Skip, Handel, Turisme, Havn, Fjellklippe, Skipsfart

Atelier KK

[Bolighus]

Fjellklippe, Bolighus, Residential Building

Atelier KK

[Bolighus]

Fjellklippe, Bolighus, Residential Building