Fjellklippe 1


Jacob Blaauw Kooter

Med Solviken til Pakhoi og Tonkin Oktober 1931

Landskap, Skip, Handel, Havn, Fjellklippe, Skipsfart, Turisme