Steinbryting 6


Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Torpe st. Hallingdal

1907-07-12

Landskap, Fjell, Panorama, Steinbryting

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Fjord, Steinbryting

Knud Knudsen

[Steinrydding]

Fjell, Stein, Steingjerde, Steinbryting

Knud Knudsen

[Steinbryting på Tokheim]

Mann, Tre, Steinbryting, Utmark

Knud Knudsen

[Steinbryting på Tokheim]

Hakke, Mann, Tre, Steinbryting, Utmark

Knud Knudsen

Stenarbeide i Hardanger

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Spett, Steinbryting, Treskuffe