Møllendal gravplass 1


Instrux for overgraveren ved Bergens kommunale begravelsesplads paa Møllendal

1800-tallet, Instruks, Møllendal gravplass, Gravplasser, Kirkegård