Kokshandel 27


Ukjent

[Øvre Blekevei 24 (Utsalg af Kul-Koks-ved-olie)]

Gatelys, Gate, Vedhandel, Kokshandel, Oljehandel, Kullhandel

Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager og lasteskip]

Skip, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Fjell, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

By- og småsteder, Bolighus, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kran, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Kokshandel, Skipsverft, Kull-lager

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

By- og småsteder, Båt, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

By- og småsteder, Båt, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

By- og småsteder, Båt, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

By- og småsteder, Båt, Bolighus, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

Arbeider, Byggeplass, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde

Atelier KK

[Kulkompagniet af 1871, Solheimsviken]

Arbeider, Byggeplass, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Industriområde

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1963-06-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kokshandel, Kullhandel, Kullsilo

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1963-06-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kokshandel, Kullhandel, Kullsilo

Widerøe's Flyveselskap A/S

[U.S.F]

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning, Industribygning, Kokshandel, Sardinfabrikk