Byplanlegging 19


Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Byplanlegging, Arkitekt, Boligfelt, Modell, Arkitekter

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Byplanlegging, Arkitekt, Boligfelt, Modell, Arkitekter

Atelier KK

[Tremodell over Bergen]

By- og småsteder, Byplanlegging, Tre, Modell

Atelier KK

[Tremodell over Landåsleitet]

By- og småsteder, Byplanlegging, Arkitekt, Tre, Modell

Atelier KK

[Tremodell over Bergen]

By- og småsteder, Byplanlegging, Tre, Modell

Atelier KK

[Tremodell over Bergen]

By- og småsteder, Byplanlegging, Tre, Modell

Atelier KK

[Tremodell over Bergen]

By- og småsteder, Byplanlegging, Tre, Modell

Atelier KK

[Modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Reprofoto av modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

Atelier KK

[Reprofoto av modell over Landås/Slettebakken]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Byplanlegging, Oppdragsfoto, Modell

[Tegning, Nordnes]

Byplanlegging, Oppdragsfoto, Plantegning

Norvin Reklamefoto

Austgulen, Ingolf

Arkitektur og byggeskikk, Byplanlegging, Modell

Norvin Reklamefoto

Austgulen, Ingolf

Arkitektur og byggeskikk, Byplanlegging, Modell

Norvin Reklamefoto

Austgulen, Ingolf

Arkitektur og byggeskikk, Byplanlegging, Modell

Christopher Dahl

Documenter vedkommende Bebyggelsen af det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte Distrikt, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai s. A. tagen Beslutning

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Brannkatastrofe, Byplanlegging