Tønner 2


Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Barn og familie, slektninger, Oceanografi, Forsker, Polarekspedisjon, Meteorolog, Tønner

Ukjent; K. Knudsen & Co.

[fraktefartøy]

Fraktefartøy, Tønner