Tønner 3


Ukjent

Bergen fiskebryggen

Bygninger, Tønner

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Barn og familie, slektninger, Oceanografi, Tønner, Forsker, Polarekspedisjon, Meteorolog

Ukjent; K. Knudsen & Co.

[fraktefartøy]

Fraktefartøy, Tønner