Tønner 6


Ukjent

Bergen fiskebryggen

Bygninger, Tønner

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Barn og familie, slektninger, Oceanografi, Tønner, Forsker, Polarekspedisjon, Meteorolog

Ukjent; K. Knudsen & Co.

[fraktefartøy]

Fraktefartøy, Tønner

Atelier K. Knudsen

[Uten tittel]

By- og småsteder, Cities and villages, Båt, Boat, Havn, Tønner

Atelier K. Knudsen

[uten tittel]

Landskap, Landscape, Kirke, Båt, Boat, Tønner

Atelier K. Knudsen

[Utan tittel.]

Hest, Bygd, Bolighus, Residential Building, Vei, Tønner