Geistlighet 1

Samlinger knyttet til Geistlighet

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0662
  • ubb-ms-0682
  • ubb-ms-0683
  • ubb-ms-0777-D
  • ubb-ms-0777-L

Norigis Riiges Laugbog

Oversettelse, Lovgivning, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende