Geistligheden vedk. 0

Samlinger knyttet til Geistligheden vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0558
  • ubb-ms-0662
  • ubb-ms-0682
  • ubb-ms-0683
  • ubb-ms-0777-D
  • ubb-ms-0777-L