Helgelands fiskes beskrivelse 2

Samlinger knyttet til Helgelands fiskes beskrivelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0315

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 1de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse