Semitiske sprog 0

Samlinger knyttet til Semitiske sprog

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0738
  • ubb-ms-0739