Asfalt 7


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Spade, Asfalt

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider, Arbeidsklær