Sverige 13

Samlinger knyttet til Sverige

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0177
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0208
  • ubb-ms-0302
  • ubb-ms-0335
  • ubb-ms-0398
  • ubb-ms-0428
  • ubb-ms-0516

Robert Everest

A journey through Norway, Lapland, and part of Sweden : with some remarks on the geology of the country, its climate and scenery,.

1800-tallet, Geografi, Reiseskildring, Ekspedisjoner, Norge, Samer, Demografi, Klima, Handel, Sverige, Nordkalotten

All’ inclita soavia potente e valorosa nazione danese le sequenti inscrizioni greche e latine trascritte da’ marmi sepolcrali; e da semplici pietre disotterrati e scoverte in Velia in provincia di Salerno nel regno di Napoli in Marzo dell’ anno 1828. Tiberio Testa dilucidatore

Arkeologi, Religion, Poesi, Antikken, Sverige, Kolonier, Gravminner, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Italia, Rettsprotokoll, Romerske indskrifter, Indskrifter fra Salerno, Sonette, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Latin

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Gamla Göthiska Sagor.

Historie, Poesi, Sverige, Island, Gamla gøthiska sagor, Sagaer

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, Sverige, 1600-tallet, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

1700-tallet, Brev, Sjøfart, Historie, Norden, Sverige, Krig, 1600-tallet, Militæret, Krigshistorie, 1500-tallet, Skrifter av blandet indhold, Aktstykke, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk.

Underretning om Friderichhalds Beleiring, og Kong Carl den 12tes Død samme Steds med videre.

Historie, Sverige, Militæret, Krigshistorie, Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Danmark, Religion, Sverige, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Utdrag, Visitatsprotokoll, Bordingholm

Botaniske Avhandlinger fra 1759.

Botanikk, Sverige, Utdrag

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

1700-tallet, Brev, Zoologi, Botanikk, Vitenskapshistorie, Entomologi, Sverige, Forelesninger

Anders Sparrman

Svensk ornithologie : med efter naturen colorerade tekningar

1800-tallet, Ornitologi, Fugler, Sverige