Avskjedstale 2


Johan Nordahl Brun

Biskop Bruns Afskeeds-Tale i Korskirken 7de Søndag efter Trinitatis 1804

1800-tallet, Preken, Avskjedstale

Nathanaél Sunde

Herren er den som døder og giør levende ... Afskeeds-tale ... Maria Sunde nee de Rennord f. 7/7 + 26/6 1768 beg. 4/7 ... i Sunds hovedkirke

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Avskjedstale, Avskjed