Kontingent 2


Kvittering for betalt brannkontinget 2. halvår 1863

1864-11-20

1800-tallet, Bergen, Teater, Forsikring, Brannforsikring, Det Norske teater, Kvittering, Kontingent

Kvittering for betalt brannkontinget 1. halvår 1864

1865-03-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Forsikring, Brannforsikring, Det Norske teater, Kvittering, Kontingent