Eiendomsrett 7


Diplom datert 1440, 27. oktober. Bergen

1440-10-27

Middelalderen, Rettssak, Eiendom, Diplomer, Arv, Dom, 1400-tallet, Eiendomsrett

Referanse til diplom datert 1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland)

1452-06-23

Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk, Kunngjøring

Referanse til diplom datert 1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland)

1452-06-24

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk

Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

1463-10-08

Middelalderen, Prester, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støl

Referanse til diplom datert 1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger)

1479-06-21

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett

Referanse til diplom datert 1554, uten dag. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)

Rettssak, Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomsrett