Eiendomsrett 7


Diplom datert 1440, 27. oktober. Bergen

1440-10-27

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Arv, Dom, Eiendom, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom datert 1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland)

1452-06-23

Diplomer, Middelalderen, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk, Kunngjøring

Diplom datert 1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland)

1452-06-24

Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk

Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

1463-10-08

Prester, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støler

Diplom datert 1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger)

1479-06-21

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett

Diplom datert 1554, uten dag. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Eiendom, Eiendomsrett