Gummi 6


Atelier KK

[Produktfoto for Trengereid Fabrikker/Bjørn]

Gjenstander, Gummi, Reklamefoto, Konfeksjonsfabrikk

Atelier KK

[Produktfoto for Trengereid Fabrikker/Bjørn]

Gjenstander, Gummi, Reklamefoto, Konfeksjonsfabrikk

Atelier KK

[Produktfoto for Trengereid Fabrikker/Bjørn]

Gjenstander, Gummi, Reklamefoto, Konfeksjonsfabrikk

Karl Hassack

Kautschuk og kautschukindustri.

Botanikk, Kjemi, Gummi

Haakon Shetelig; Askell Røskeland; Edvard Jensen Havnø; Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Haakon Haraldsen

Naturen. Nr. 4, April 1940, 64. årgang

Zoologi, Geologi, Kjemi, Nekrologer, Gummi

Haakon Haraldsen

Syntetisk gummi

Kjemi, Gummi