Love for det Nyttige selskab i Bergen 1


Innkomne brever m.m. 1818

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Lokalhistorie, Love for det Nyttige selskab i Bergen