Regjeringen 6


Christian Magnus Falsen

Utskrift av Nordre Bergenhus Amts kopibok

1800-tallet, Tyveri, Grunnloven, Regjeringen, Utgift

Arne Erichsen Wichne

Normands gang. 1816. Sang skrevet av Arne Erichsen Wichne.

1800-tallet, Sang, Grunnloven, Regjeringen, Norden

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-01-23

Arkeologi, Brev, Regjeringen

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-02-02

Arkeologi, Brev, Regjeringen

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-02-02

Arkeologi, Brev, Kulturminner, Regjeringen