Tønsberg 3


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Kopi av en gammel Fortegnelse over Jordegods tilhørende St. Stephans Hospital i Tønsberg

Norge, Middelalderen, Tønsberg, Jordegods, Fortegnelser