Myntsamling 1


Afskrift af Cataloget over C. F. Schubarts Myntsamling, saavidt Kjøbernes Navne angaar, samt Priserne.

Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Myntsamling, Numismatikk