Ødegård 3


Diplom datert (1440-1450) (Ryfylke)

Jordbruk, Ødegård, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Diplom datert 1534, 17. mai (?). Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1534-05-17

Jordbruk, Ødegård, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Haakon Shetelig

Ødegårder fra sagatiden på Island

Arkeologi, Ødegård