Ødegård 4


Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”.

Ødegård, Brannvern, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendomsdokument, Grunnbrev, Bryggen, Hanseatene

Referanse til diplom datert (1440-1450) (Ryfylke)

Jordbruk, Ødegård, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Referanse til diplom datert 1534, trolig 17. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1534-05-17

Jordbruk, Ødegård, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Haakon Shetelig

Ødegårder fra sagatiden på Island

Arkeologi, Ødegård