Korps 13


Enoch Djupdræt

[Opptog]

Arbeider, Sykkel, Gruppeportrett, Fane, Korps

Enoch Djupdræt

[Opptog]

Arbeider, Sykkel, Gruppeportrett, Fane, Korps

Atelier KK

[1. mai 1934]

1934-05-01

By- og småsteder, Folkemengde, Flagg, Paraply, 1. mai, Korps, Publiserte bilder

Atelier KK

[1. mai tog]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, Folkemengde, Paraply, 1. mai, Korps, Parole

Atelier KK

[1. mai tog]

Barn, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, Folkemengde, Flagg, Paraply, 1. mai, Korps

Atelier KK

[1. mai]

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Paraply, 1. mai, Korps, Parole

Atelier KK

[1. mai]

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Paraply, 1. mai, Korps

Atelier KK

[Arbeiderpartiets 50-års jubileum i Bergen]

1937-08-22

Oversiktsbilde, Jubileum, Folkemengde, Allmenning, Fane, Arbeiderforening, Korps, Parole

Atelier KK

[Arbeiderpartiets 50-års jubileum i Bergen]

1937-08-22

Kvinne, Oversiktsbilde, Jubileum, Mann, Folkemengde, Barnevogn, Allmenning, Fane, Arbeiderforening, Korps, Parole

Atelier KK

[Arbeiderpartiets 50-års jubileum i Bergen]

1937-08-22

Oversiktsbilde, Jubileum, Folkemengde, Buss, Allmenning, Fane, Arbeiderforening, Korps, Publiserte bilder, Parole

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Mann, Folkemengde, Gutt, Lastebil, 1. mai, Folketog, Korps, Parole

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Flagg, 1. mai, Folketog, Korps

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Musikkforening

1946-04-20

Konsertsal, Jubileum, Orkester, Konsert, Scene, Korps