Forsørgelse 1


Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsen vil nedbetale rentene til sin søster Elise (Lise) så lenge hun lever og forblir ugift.

1827-07-27

1800-tallet, Arv, Forsørgelse