Matteveving 2


Atelier KK

[Barn i arbeid (12 personer på Arbeidsstuen for Barn)]

Gutt, Boy, Barn i arbeid, Children at work, Arbeidsstue, Matteveving

Atelier KK

[Barn i arbeid på Arbeidsstuen for barn]

Gutt, Boy, Barn i arbeid, Children at work, Arbeidsstue, Matteveving