Matteveving 2


Atelier KK

[Barn i arbeid (12 personer på Arbeidsstuen for Barn)]

Barn i arbeid, Gutt, Arbeidsstue, Matteveving

Atelier KK

[Barn i arbeid på Arbeidsstuen for barn]

Barn i arbeid, Gutt, Arbeidsstue, Matteveving