Viking 17


Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Tegning, Drawing, Viking

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Tegning, Drawing, Viking

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Tegning, Drawing, Viking

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Mann, Man, Verksted, Workshop, Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Verksted, Workshop, Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Verksted, Workshop, Viking, Modell

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Viking, Modell

Atelier K. Knudsen

Thingvellir

Hest, Skuespiller, Hjelm, Skjold, Viking

Atelier K. Knudsen

Thingvellir

Gruppeportrett, Skuespiller, Viking