Kakeform 4


Atelier KK

[Kakeform fra Norsk Aluminiumsvarefabrik A/S]

Aluminiumsfabrikk, Aluminiumstøperi, Kakeform

Atelier KK

[Kakeform fra Norsk Aluminiumsvarefabrik A/S]

Aluminiumsfabrikk, Aluminiumstøperi, Kakeform

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken til Sætres Preserves]

1926-01-04

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kakeform, Kjeksfabrikk, Kjeksfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken til Sætres Preservesfabrikk]

1926-01-04

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Melkespann, Kakeform, Kjeksfabrikk, Kjeksfabrikker