Løperhjul 5


Solveig Greve

[Gutter med løperhjul]

Barneklær, Gate, Gutt, Steintrapp, Hverdagsklær, Fortau, Løperhjul

Solveig Greve

[Søndre Blekevei]

Barn i lek, Sykkel, Gate, Steinhelle, Hverdagsklær, Fortau, Kamerater, Løperhjul

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Museum, Barn i lek, Kirke, Gate, Knebukse, Løperhjul

Olai Schumann Olsen

Skuteviksveien

Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Lue, Trehusbebyggelse by, Brostein, Strikkegenser, Løperhjul

Olai Schumann Olsen

[Gutter på vei til skolen. Ny Krohnborg skole.]

By- og småsteder, Skolebygning, Elev, Gutt, Hverdagsklær, Knebukse, Barn i grupper, Barneskole, Strikkevest, Løperhjul