Forskningsstøtte 3


Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-05-07

Brev, Arkeologi, Forskningsstøtte

Bernt Johannes Birkeland; Knut Fægri; Bjørn Trumpy; Ingolf Ruud; Audfinn Tjønneland

Naturen. Nr. 3, Mars 1948, 72. årgang

Kjemi, Biologi, Forskningsstøtte

Knut Fægri

En gledelig nyhet.

Forskningsstøtte