Tomt 21


Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Building site, Stakittgjerde, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Building site, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Arbeider, Worker, Villa, Byggeplass, Building site, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Arbeider, Worker, Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Villa, Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Building site, Grunnmur, Tomt

Atelier KK

[Telegrafbygningen]

Telegrafbygning, Tomt

Sofus Madsen

[Grethe og Sofus Madsen på tomten til Kanonhaugen]

Ektepar, Tomt

Sofus Madsen

[Landmålere på Kanonhaugen for å stikke ut boligtomten til Sofus Madsen]

Landmålingsutstyr, Landmåling, Tomt, Landmåler

Sofus Madsen

[Byggingen av Stormbakken. Sofus Madsen inspiserer].

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Billedhugger, Tomt

Sofus Madsen

[Sofus Madsen på Stormbakken]

Mann, Man, Dress, Suit, Billedhugger, Tomt

Sofus Madsen

[Tomten til Stormbakken inspiseres.]

1917-05-20

Familie og slekt, Tomt

Sofus Madsen

[Grethe Madsen inspisrere grunnarbeidet på Stormbakken]

1917-05-20

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Tomt

Sofus Madsen

[Grøft til vannledning fra brønnen på naboeiendommen]

1917-05-20

Arbeider, Worker, Grøft, Trench, El-, gass- og vannforsyning, Tomt

Sofus Madsen

[Grunnsteinen til Stormbakken legges]

1917-05-20

Arbeider, Worker, Grunnstein, Byggeplass, Building site, Tomt

Sofus Madsen

[Tomten på Kanonhaugen måles opp.]

1917-05-20

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Landmålingsutstyr, Landmåling, Tomt, Landmåler