Tomt 25


Jan Henrik Reimers

[Tomten til det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

Tomt

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Spade, Byggeplass, Gravemaskin, Tomt

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Brakke, Byggeplass, Gravemaskin, Treplank, Tomt

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Tømmer, Sykkel, Gutt, Byggeplass, Sag, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Stakittgjerde, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Arbeider, Villa, Byggeplass, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Arbeider, Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Villa, Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Steinmur, Grunnmur, Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Tomt

Gustav Emil Mohn

[Øvre Kalfarlien 27]

Byggeplass, Grunnmur, Tomt

Atelier KK

[Telegrafbygningen]

Telegrafbygning, Tomt

Sofus Madsen

[Grethe og Sofus Madsen på tomten til Kanonhaugen]

Ektepar, Tomt

Sofus Madsen

[Landmålere på Kanonhaugen for å stikke ut boligtomten til Sofus Madsen]

Landmåling, Tomt, Landmålingsutstyr, Landmåler

Sofus Madsen

[Byggingen av Stormbakken. Sofus Madsen inspiserer].

Mann, Byggeplass, Tomt, Billedhugger

Sofus Madsen

[Sofus Madsen på Stormbakken]

Mann, Dress, Tomt, Billedhugger

Sofus Madsen

[Tomten til Stormbakken inspiseres.]

1917-05-20

Familie og slekt, Tomt

Sofus Madsen

[Grethe Madsen inspisrere grunnarbeidet på Stormbakken]

1917-05-20

Arbeider, Byggeplass, Tomt

Sofus Madsen

[Grøft til vannledning fra brønnen på naboeiendommen]

1917-05-20

Arbeider, Tomt, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Sofus Madsen

[Grunnsteinen til Stormbakken legges]

1917-05-20

Arbeider, Grunnstein, Byggeplass, Tomt

Sofus Madsen

[Tomten på Kanonhaugen måles opp.]

1917-05-20

Arbeider, Landmåling, Byggeplass, Tomt, Landmålingsutstyr, Landmåler