Politiuniform 12


Ukjent

[Byparken, Paviljongen]

Politi, Park, Paviljong, Benk, Divisjonsmusikkorps, Politiuniform

Ukjent

["Politikorpset mønstrer". Politimester Erling Brinchmann]

Politimester, Politi, Politiuniform, Politikonstabel

K. Nyblin

Bergens Konstabelkorps 1894

Gruppeportrett, Politiuniform, Politikonstabel

Louis Anton Jacobsen

Rasmus Løvik

Studioportrett, Politiuniform, Bart, Overkonstabel

K. Nyblin

[Rasmus Løvik

Politi, Studioportrett, Politiuniform, Bart, Overkonstabel

Einar Helmers-Olsen

Berstad's hus. Strandgaten. Jon Smørsgate

Arkitektur og byggeskikk, Politi, Bygningsarbeider, Bil, Car, Sykkel, Uniform, Mann, Barnevogn, Stillas, Gjenreising og sanering, Politiuniform

Atelier KK

[Politikorps]

Politi, Gruppeportrett, Politiuniform

Atelier KK

[Politikorps]

Politi, Gruppeportrett, Politiuniform

Atelier KK

[Byggeplass Nygårdstangen]

Fjell, By- og småsteder, Sykkel, Mann, Byggeplass, Sirkustelt, Politiuniform, Politikonstabel

Rolf Norvin

[Hjemmestyrkene står vakt foran politihuset.]

Politi, Politistasjon, Politiuniform, Motstandsgruppe

Solveig Greve

[Trafikkonstabel på Torget]

By- og småsteder, Mann, Torg, Politiuniform, Politikonstabel, Handlenett

Marcus Selmer

Fredrik Theocar Salicath

Politimester, Politi, Visittkortfotografi, Politiuniform