Politiuniform 9


Ukjent

[Byparken, Paviljongen]

Park, Paviljong, Politi, Benk, Divisjonsmusikkorps, Politiuniform

Ukjent

["Politikorpset mønstrer". Politimester Erling Brinchmann]

Politimester, Politi, Politiuniform, Politimann/kvinne

K. Nyblin

Bergens Konstabelkorps 1894

Gruppeportrett, Politiuniform, Politimann/kvinne

Louis Anton Jacobsen

Rasmus Løvik

Studioportrett, Politiuniform, Bart, Overkonstabel

K. Nyblin

[Rasmus Løvik

Studioportrett, Politi, Politiuniform, Bart, Overkonstabel

Atelier KK

[Politikorps]

Politi, Gruppeportrett, Politiuniform

Atelier KK

[Politikorps]

Politi, Gruppeportrett, Politiuniform

Rolf Norvin

[Hjemmestyrkene står vakt foran politihuset.]

Politi, Politistasjon, Politiuniform, Motstandsgruppe

Marcus Selmer

Fredrik Theocar Salicath

Politimester, Politi, Visittkortfotografi, Politiuniform