Jordebøker 7

Samlinger knyttet til Jordebøker

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0083
  • ubb-ms-0174

Diplom datert (1470-80) (Bergen)

Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet, Jordebøker

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Topografi, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Manufacturhuset i Bergen, Grundebøker

Afskrift af Bergens Capitels Skind-Bog (Bergens kalvskind)

Bergen, Historie, Jordebøker, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok

Jordebog over Hr. Vincentius Lunges Gods i Norge omtr. 1535.

Historie, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk.

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution