Søppelbil 1


Truls Wiel Wilson

Bergen Kommmune - Renholdsverket, Jekteviken.

Lastebil, Garasje, Bedford, Søppelbil, Renholdsverk