Obligasjon 9


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbarth Falsen 18. januar 1826

1826-01-18

1800-tallet, Salg, Gjeld, Obligasjon

C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

1800-tallet, Eiendom, Gårder, Gjeld, Statskasse, Obligasjon, Krigshospital

Kvittering på to panteobligasjoner 4. desember 1826.

1826-12-04

1800-tallet, Kvittering, Obligasjon

Kvittering 7. september 1825.

1825-09-07

1800-tallet, Kvittering, Obligasjon

Hagbarth Falsen

Regnskap på forbruk og tinglysning 18. September 1821

1821-09-18

1800-tallet, Regnskap, Pant, Panteobligasjon, Obligasjon, Forbruk

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Obligasjon

1864-03-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank

Obligasjon

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank

Nicolaysen

Obligasjon

1863-07-04

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Obligasjon, Theater, Norges Bank