Maskinsal 22


Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapping av hamp 1922]

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Hamp, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Kabelspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Snøretraadspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922]

Not- og garnfabrikk, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, maskinsal / verksted, Den tekniske skole]

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør maskinsal/verksted, Den tekniske skole]

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Atelier K. Knudsen

[Interiør maskinsal, Hotel Rosenkrantz]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Verkstedsmaskin, Hoteller, Maskinsal

Atelier K. Knudsen

[Interiør maskinsal, Hotel Rosenkrantz]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Verkstedsmaskin, Hoteller, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, Vaksdal Mølle]

1928-11-09

Mølle, Verkstedsmaskin, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, Vaksdal Mølle]

1928-11-09

Mølle, Verkstedsmaskin, Maskinsal

Atelier KK

[Interiør, Vaksdal Mølle]

1928-11-09

Mølle, Verkstedsmaskin, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom, Bergen tekniske skole, med elever og lærere]

Klasse, Mann, Lærer, Elev, Verksted, Verkstedsmaskin, Teknisk skole, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom/verksted, Bergens tekniske skole]

Klasse, Mann, Lærer, Elev, Verksted, Verkstedsmaskin, Teknisk skole, Maskinsal