Datamaskin 26


Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Lastebil, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Lastebil, Stillas, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Fly, Arbeidsklær, Truck, Datamaskin, Gardintrapp, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Lastebil, Personbil, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Inngangsparti, Universitet og forskning, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Interiør og innredning, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Universitet og forskning, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Fly, Flyplass, Datamaskin

Atelier KK

[IBM A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Universitet og forskning, Mann, Gruppeportrett, Drakt, Dress, Datamaskin

Atelier KK

[IBM A/S]

Inngangsparti, Arbeider, Universitet og forskning, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Uniform, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Lastebil, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Gardintrapp, Palle

Atelier KK

[Kvinne i arbeid med datamaskinen EMMA på Geofysisk institutt, UiB]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Universitet og forskning, Datamaskin

Atelier KK

[Kvinne i arbeid med datamaskinen EMMA, Geofysisk institutt, UiB]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Universitet og forskning, Datamaskin

Atelier KK

IBM A/S

Mann, Tavle, Datamaskin, Møtesal

Atelier KK

IBM A/S

Mann, Tavle, Datamaskin, Møtesal

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle